Drivhuset

"En tro på alla människors inre drivkraft och förmåga att förverkliga sina mål och att sätta individen i centrum".

Drivhuset är vår arena för ungdomar och vuxna på väg mot studier och arbete och har sina lokaler på Campus Oxelösund.

Under samma tak samverkar vi (arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen) med andra aktörer som är relevanta för den jobbsökande. Här arbetar jobbcoacher, socialsekreterare, studie- och yrkesvägledare, språkpraktiksamordnare, mentorer från SFI och handläggare från Arbetsförmedlingen. Genom samverkan motiverar, vägleder och stödjer vi de jobbsökande i att finna, få och behålla ett jobb. Möjligheten att fånga upp den sökande ökar när alla är delaktiga samtidigt i individens framtida plan mot en egen försörjning.

Att samla oss och arbeta på det här sättet tillsammans har bidragit till flera nya insatser och projekt som till exempel Ung Komp, ett ESF projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen.

UngKomp – en del av Drivhuset

Drivhuset och arbetsförmedlingen samverkar i projektet UngKomp. UngKomp vänder sig till personer mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar och som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen eller har kontakt med kommunen. 

Jobbcoacher, studie- och yrkesvägledare, handläggare och specialister från arbetsförmedlingen samverkar. Målet är studier eller arbete. 

Vem får komma till Drivhuset?

Till Drivhuset kommer man via Arbetsförmedlingen eller kommunen. Som exempel, vid ansökan om ekonomiskt bistånd krävs det att man först träffar en jobbcoach på Drivhuset och planerar sin egen försörjning. Nyanlända har en plan för etablering i samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen och ingår också i Drivhusets uppdrag. Arbetssökande hos Arbetsförmedlingen kan också vara aktuella för att få stöd på Drivhuset. 

Inre driv

Namnet Drivhuset symboliserar verksamheten. Det bygger på värdegrunden att tro på alla människors inre driv och förmåga att förverkliga sina mål. Det viktiga är att motivera, vägleda och stötta individer att finna, få och behålla ett jobb. Individen är i centrum och allt stöd som behövs finns runtomkring.

I Oxelösund kan alla växa!

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Oxelösunds kommun 
Drivhuset 
613 81 Oxelösund 

Besöksadress:
Oxelögatan 24

Reception: 0155-386 36, 072-453 65 63

Rektor Campus Oxelösund
Morgan Andersson
Telefon: 0155-386 55

Enhetschef arbetsmarknad
Åsa Berg
Telefon: 0155- 380 03

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter