Arbetsmarknad

I Oxelösund finns ungefär 600 registrerade företag varav cirka 300 är aktiebolag och där ungefär 200 har minst en anställd. Oxelösunds största arbetsgivare är SSAB som är världsledande på höghållfasta stål. Företaget har drygt 2000 anställda i Oxelösund och utöver SSABs egna anställda finns ett stort antal entreprenörer och underleverantörer.

Andra stora arbetsgivare i Oxelösund är Oxelösunds kommun med cirka 1000 anställda och Oxelösunds hamn med över 200 anställda. Växande sektorer är främst leverantörer kopplade till SSAB och Oxelösunds hamn, både underleverantörer och andra aktörer som etablerar sig i närheten av och verkar i symbios med de större aktörerna.

En annan växande sektor är besöksnäringen som gynnas av det fantastiska läget med 85% av kommungränsen som utgörs av vatten. Skärgårdsliv, havsbad, camping, gästhamn, god mat, utflyktsmål och möjligheter till aktiv fritid.

Oxelösunds arbetsmarknad står inför en spännande framtid med SSABs klimatomställning, Oxelösunds hamns tillväxtplaner och Oxelösunds kommuns utbyggnad av samhällsservice, skolor och boende.

Det finns och kommer att finnas många spännande jobbmöjligheter hos alla aktörer i Oxelösund den närmaste tiden, kolla in respektive aktörs hemsida!

Drivhuset är vår arena för ungdomar och vuxna på väg mot studier och arbete och har sina lokaler på Campus Oxelösund.

Under samma tak samverkar vi (arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen) med andra aktörer som är relevanta för den jobbsökande. Här arbetar jobbcoacher, socialsekreterare, studie- och yrkesvägledare, mentorer från SFI och handläggare från Arbetsförmedlingen. Genom samverkan motiverar, vägleder och stödjer vi de jobbsökande i att finna, få och behålla ett jobb. Möjligheten att fånga upp den sökande ökar när alla samtidigt är delaktiga i individens framtida plan mot en egen försörjning.

Vem kan komma till Drivhuset?
Till Drivhuset kommer man via Arbetsförmedlingen eller kommunen. Som exempelvis, vid ansökan om försörjningsstöd krävs det att man först träffar en jobbcoach på Drivhuset och planerar sin egen försörjning. Nyanlända har en plan för etablering i samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen och ingår också i Drivhusets uppdrag. Arbetssökande hos Arbetsförmedlingen kan också vara aktuella för att få stöd på Drivhuset.

Kontaktinformation


Näringslivsansvarig
Johan Scherlin
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-381 04 
E-post johan.scherlin@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer