Loggan för Oxelösunds kommun

Prislista och föreskrifter

Hanteringav det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av Oxelö Energi. Kommunfullmäktigebeslutar om Renållningstaxan.

Här hittar du aktuella prislistor samt föreskrifter.