Loggan för Oxelösunds kommun
lärare visar bild

Mayada Chehade, SO-lärare och samhällskommunikatör

Kustbostäder stöttar Campus och Klaraprojektet i brandutbildning

I EU-projektet Klara bidrar Campus i Oxelösund till att kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer vidare i någon form av sysselsättning som arbete eller studier. Fokus för projektet är nyanlända kvinnor och arbetslösa kvinnor som är utrikesfödda.

Förutom rena arbetsmarknadsaktiviteter arbetar Klaraprojektet med föräldrautbildning, datautbildning, utökad samhällsorientering, språkutveckling och föreningsmatchning.

I ämnet samhällsorientering ingår bland annat brandsäkerhet där frågor som ”Vad gör du om det börjar brinna i trapphuset?” diskuterats tillsammans med andra brandsäkerhetsfrågor. Vikten av att ha en hemförsäkring har också tagits upp. Kustbostäder har stöttat Klara-projektet med brandfiltar så att de som inte har haft en brandfilt i sitt hushåll har kunnat utrustas med en som ett effektivt verktyg vid brand och en ökad trygghet i hemmet.

En enkät har även genomförts efter utbildningen för att säkra att projektdeltagarna verkligen har tillgodogjort sig utbildningen i brandsäkerhet. Vilket de glädjande har gjort med ett mycket gott resultat.

Projektägare av Klara-projektet är Samordningsförbundet RAR i Sörmland och projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden. Projektledare är Martin Vrethammar och Janneth Bautista Randbäck verkar som projektmedarbetare och integrationspedagog.