Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Här kan du läsa om minoriteters rättigheter samt kommunens skyldighet att skydda och främja de nationella minoriteternas kultur och språk.

De nationella minoriteterna är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Nationella minoritetsspråk är samiska, finska, meänkieli, romani chib samt jiddisch.

Målet för den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd åt de nationella minoriteterna och stödja de historiska minoritetsspråken så att de kan hållas levande. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att främja, utveckla och bevara din kultur samt rätt till samråd med kommunen utifrån minoriteternas behov.

Läs mer om nationella minoriteter och minoritetsspråk på minoritet.se .

Finskt förvaltningsområde
Oxelösund tillhör det finska förvaltningsområdet sedan den 1 februari 2015. Det innebär ökad skydd för sverigefinnarna i kommunen. Läs mer om vad det innebär här.

Flaggdagar
Kommunstyrelsen i Oxelösund har beslutat att uppmärksamma minoriteternas nationaldagar genom flaggning utanför kommunhuset. De aktuella dagarna är

  • 6 februari Samernas nationaldag
  • 24 februari Sverigefinnarnas dag
  • 8 april Romernas internationella dag
  • 15 juli Tornedalingarnas dag
  • 6 december Finlands självständighetsdag

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter