Loggan för Oxelösunds kommun

Sammanträdesdagar 2020


Sammanträdesdagar 2020

 

Sammanträdesdagar 2020

NÄMND

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige


12


1

13

11


16

14

11

9

KF jubilarer8

Kommunstyrelsen

29


4

22

27


27

2,30

21

25


KS Arbetsutskott

20

24

14

1824

14

12

16


Kultur- och fritidsnämnd


26


20

1915


17

14

Miljö- och samhällsbyggnad

22

24

18

27

25

16

25

29

20

16

15

Utbildningsnämnd


25-26


27

25


31

21


23

14

Vård- och omsorgsnämnd


25-26

25

28

26


26

22


24

16