Loggan för Oxelösunds kommun

Sammanträdesdagar 2021


Skriv tabellbeskrivning här

NÄMND

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige


10

31


11

16


15

20

10

8

Kommunstyrelsen

27


17

21


2


1

6,27

24


KS Arbetsutskott

18


12

2423

13

18

15


Kultur- och fritidsnämnd


17


19

1814


16

13

Miljö- och samhällsbyggnad

20

23

16

20

19

15

24

21

19

17

14

Utbildningsnämnd


24


26

26


30

20


22

13

Vård- och omsorgsnämnd


24

23

27

25


25

22


23

15