Loggan för Oxelösunds kommun

Revisorer

Revisionen är ett demokratiskt organ för att utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten. Uppgiften för de förtroendevalda revisorerna är att pröva verksamheten som kommunstyrelsen och kommunens nämnder ansvarar för. Till stöd använder revisionen sakkunniga biträden.

Här hittar du resultatet av genomförda granskningar.