Loggan för Oxelösunds kommun

Miljö- och samhällsbyggnads­nämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör bland annat kommunens uppgifter inom; plan- och byggväsendet, vissa trafikfrågor, upplåtelse av offentlig plats och torghandel samt miljöbalken.

Sammanträdet är inställt på grund av få ärenden