Loggan för Oxelösunds kommun

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av ekonomi och verksamheter och ansvarar för samordningen inför kommunkoncernen.