Loggan för Oxelösunds kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Det är i Kommunfullmäktige som de politiska målen för den kommunala verksamheten bestäms. Fullmäktige beslutar bland annat om hur budgeten ska fördelas. De väljer också vilka som ska sitta i kommunens olika nämnder och styrelser.


Kommunfullmäktiges sammanträde 9 februari är inställt på grund av för få ärenden.