Loggan för Oxelösunds kommun

Skattesatser

Kommunalskatten i Oxelösund är 22,22 kronor per skattekrona. Inklusive regionskatten som är 10,83 betalar man totalt en utdebitering på 33:05 kronor.

Därutöver tillkommer begravningsavgift och eventuell utdebitering för medlemmar i Svenska kyrkan eller annat samfund.