Kontakt

Eva Asthage (S)
Ordförande

Mayvor Lundberg (S)
Vice ordförande (S)

Lennart Nilsson (S)
Ledamot

Lars Fornarve (V)
Ledamot

Lars Johansson (L)
Ledamot

Kontakt för sidan: Kommuncenter