Resultat av genomförda granskningar

2017

Kontakt

Eva Asthage (S)
Ordförande

Mayvor Lundberg (S)
Vice ordförande (S)

Lennart Nilsson (S)
Ledamot

Lars Fornarve (V)
Ledamot

Lars Johansson (L)
Ledamot

Kontakt för sidan: Kommuncenter