Resultat av genomförda granskningar

2017

Kontakt

Agneta Rönn (M)
Ordförande
Telefon 070-581 74 65

Thomas Tjäderhane (S)
Vice ordförande (S)
Telefon 070-375 62 12

Malin Björgum (S)
Ledamot
Telefon 070-448 53 78

Gunnar Söderberg (MP)
Ledamot
Telefon 073-722 50 64

Lars Johansson (L)
Ledamot
Telefon 070-671 46 66

Kontakt för sidan: Kommuncenter