Kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor

Kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor (KRFF) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationer verksamma i kommunen.

Kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor är organisatoriskt knuten till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser bland sina politiker två ordinarie ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande samt två ersättare för dessa.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7 

Telefon 0155-380 00 
Kommun

Linus Fogel (S)
Ordförande 
Mobil 076-784 54 80

Ellen Stamm
Sekreterare
Telefon 0155-381 26

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter