Loggan för Oxelösunds kommun

Kontakta chefer

Här hittar du kontaktuppgifter till de högsta tjänstepersonerna i kommunen.

Ekonomichef

Magnus Pettersson

magnus.petersson@oxelosund.se

0155-382 24

HR-chef

Henny Larsson

henny.larsson@oxelosund.se

0155-381 34

Kanslichef

Jana Hilding

jana.hilding@oxelosund.se

0155-385 15

Kommunchef

Johan Persson

johan.persson@oxelosund.se

0155- 381 01

Kommunikations- och servicechef

Annelie Ljungwald

annelie.ljungwald@oxelosund.se

0155-381 14

Kultur- och fritidschef

Anders Magnusson

anders.magnusson@oxelosund.se

0155-383 56

Miljö- och samhällsbyggnadschef

Nils-Erik Selin

nilserik.selin@oxelosund.se

0155-383 35

Näringslivsansvarig

Johan Scherlin

johan.scherlin@oxelosund.se

0155-381 04

Socialchef

Katarina Haddon

katarina.haddon@oxelosund.se

0155-384 31

Upphandlings- och inköpsansvarig

Richard Andersson

richard.andersson@oxelosund.se

0155-381 49

Utbildningschef

Eva Svensson

eva.svensson@oxelosund.se

0155-385 05

Äldreomsorgschef

Kristina Tercero

kristina.tercero@oxelosund.se

0155-380 79

 

Övriga chefer når du genom Kommuncenter på 0155-380 00.