Loggan för Oxelösunds kommun

Kommunfakta

Kommunalskatt: 22,22 kronor

Regionskatt:10,83 kronor

Därutöver tillkommer begravningsavgift och eventuell utdebitering för medlemmar i Svenska kyrkan eller annat samfund.

Antal invånare: Drygt 12 000

Avstånd till Stockholm: 115 km

Kommunala bolag: Oxelö Energi och Kustbostäder

Läs mer om hur det är att bo i Oxelösund. Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa om politik och mandatfördelning Länk till annan webbplats.