Oxelösunds logga

Information om coronaviruset

Följ myndigheternas information – sök i första hand information på nätet.

Du får uppdaterad information och svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset på följande webbplatser:

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer om coronaviruset genom att vara källkritisk, och dela endast bekräftad information.

21 oktober 2020: Totalt inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter har 0 brukare/patienter konstaterad covid-19. Observera att siffran är en ögonblicksbild över hur det ser ut just idag. Vi ser ingen smittspridning i dagsläget inom våra verksamheter.

Från 1 oktober är du som besökare till boende på våra äldre- och demensboenden välkommen igen. Men besöken kommer inte att fungera som vanligt. Här kan du läsa om vad som gäller på respektive boende och avdelning.

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring förskola och skolalänk till annan webbplats och Region Sörmland Smittskydds råd och rekommendationerlänk till annan webbplats.

Grundskola (årskurs F-9)

I dagsläget gäller fortfarande att friska barn går till skolan och att sjuka barn stannar hemma.

Kommunens förskolor och skolor håller öppet som vanligt. Folkhälsomyndigheten bedömer att stänga skolor inte är en effektiv åtgärd för att minska smitta. Barn som är friska ska gå till förskola och skola, även om de har befunnit sig i riskområden. Elever som är sjuka ska stanna hemma som vanligt. Det gäller även vid lindriga symtom av hosta, huvudvärk, halsont, snuva, illamående, huvudvärk och/eller muskel- och ledvärk.

I de fall där inget prov för covid-19 har tagits rekommenderas att barn, elever och medarbetare stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om lindriga symtom kvarsstår exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan man återgå till skola och annan verksamhet även om inget prov för covid-19 har tagits.

När du hämtar och lämnar ditt barn på skolan kom ihåg att hålla avstånd och gärna, om det är möjligt, hämta och lämna på skolgården.

Barnen fortsätter att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan och förskolan. Serveringen organiseras på ett sätt som gör att färre barn och elever tar mat och äter samtidigt.

Förskolor

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, enligt följande:

  • För att minska risken för smittspridning ska alla vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

  • Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn; som till exempel lätt rinnsnuva efter utevistelse eller gråt och/eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på tillkommen infektion och möjlig covid-19. Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utom- eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.
  • Barn som insjuknar i förskolan ska hämtas så snart som möjligt av vårdnadshavare eller annan person utsedd av vårdnadshavarna.

  • Barn ska stanna hemma så länge de är sjuka och kan komma tillbaka till förskolan efter minst två symtomfria dagar.

  • Barn kan återgå till förskolan även om de har kvarvarande torrhosta när det har gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

  • Barn som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskola som vanligt.

Det här händer vid konstaterad smitta på skola eller förskola

När det finns ett eller flera bekräftade fall på någon av våra skolor blir skolledningen kontaktad av Smittskyddet på regionen. De som Smittskyddet anser kan ha blivit utsatta för smittorisk blir då direkt informerade via skolan.

Dessa personer uppmanas att vara extra uppmärksamma och stanna hemma vid minsta symptom de närmaste 14 dagarna. För beskrivning av vilka symptom man ska vara uppmärksam på hänvisas till 1177 och Folkhälsomyndigheten. Alla med symptom, det vill säga även med icke-konstaterad covid-19, uppmanas att testa sig och att då beställa ett test via 1177.

Får jag information om det finns någon person som bekräftats ha smitta i mitt barns förskola eller skola?

Nej, bara om Smittskydd på Region Sörmland bedömer att ditt barn riskerar att ha blivit utsatt för smittorisk. Smittskydd avgör vilka personer som kan ha riskerat att bli smittade, vilken information som behöver ges till vem och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Vad ska jag göra om mitt barn går på en skola elev eller lärare är bekräftat smittade?

Så länge ditt barn är friskt ska det gå i skolan. Det är viktigt för barnets utveckling att ta del av utbildningen. Smittskydd på Region Sörmland bestämmer vad som ska göras vid konstaterade fall av covid-19: smittspårning, provtagning, karantän eller andra åtgärder. Du som vårdnadshavare kommer att få information från skolan.

Vilka ska testa sig?

Alla måste vara uppmärksamma på symtom på covid-19 och stanna hemma från sitt arbete eller skola vid minsta misstanke om sjukdom. På 1177.se kan du läsa om vilka symtom du ska vara uppmärksam på. Alla som fyllt 6 år kan testa sig för en pågående infektion av coronaviruset. Du beställer testet på 1177.se. Du som är över 18 år kan även testa dig för antikroppar.

Gymnasieskolor

För information om gymnasieelevers undervisning hänvisar vi till respektive skolas hemsida.

Campus Oxelösund (vuxenutbildning)

Campus undervisar och handleder under säkra former. Merparten av undervisningen sker fortfarande på distans. Ytterdörren är låst och läraren släpper in eleverna på angiven tid. De studerande lämnar skolan när undervisningen är klar. Bänkarna har glesats ut i salarna så att eleverna kan hålla avstånd till varandra. Det är olika starttider för elevgrupperna för att undvika köer i korridorerna. Mötesytorna är minimerade och det finns inte några raster. Det går fortfarande att ha en plats för självstudier på skolan, men då får eleven boka den i förväg.

Oxelösunds kommun följer regeringens riktlinjer och har beslutat att ändra fritidsgårdens öppettider och begränsa antalet besökande ungdomar. Syftet är att minska smittspridningen av coronaviruset på allaktivitetshuset Koordinaten.

Information om besöksbegränsning och öppettider finns på fritidsgårdens sida. länk till annan webbplats

Du kan läsa mer om evenemangen och biljetthantering på visitoxelosund.selänk till annan webbplats

Regeringen förbjöd den1 april sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Förbudet gäller tillsvidare.

Verksamheter som skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte av förbudet. Men lagen kompletteras med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som även gäller dessa.

Nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten (2020-04-01)länk till annan webbplats

Vill du skjuta fram ett bokat tillsynsbesök kan du alltid kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och komma överens om en ny tid för besök. Det finns möjlighet att få anstånd med, eller uppdelning av fakturor utställda av Oxelösunds kommun. Det här är ingen generell åtgärd, så ta alltid kontakt med oss för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall.

För att minimera smittspridning av coronaviruset och skydda utsatta riskgrupper, men samtidigt upprätthålla kommunens demokratiska processer, har alla politiska partierna i kommunfullmäktige kommit överens om att minska bemanning och närvaro i nämnder och fullmäktige.

Uppgifter om konstaterad covid-19 för Oxelösunds kommun från Region Sörmland.

Här hittar du Region Sörmlands uppgifter om antalet smittade.länk till annan webbplats

Det är flera myndigheter som gemensamt ansvarar för frågor som rör coronaviruset i Sverige.

På krisinformation.se finns samlad information från de ansvariga myndigheterna.länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad: 21 oktober 2020

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer