Kutsu lausuntojen esittämiseen

Oxelösundin kunta pyytää täten teitä antamaan lausuntoja ehdotuksesta "Suunnitelma työstä kansallisten vähemmistöjen ja suomen kielen hallintoalueen kanssa Oxelösundin kunnassa". Mikään viranomainen tai muu henkilö ei ole velvollinen vastaamaan tähän kutsuun. Kaikilla näkemyksillä on suuri arvo jatkotyöskentelyä varten. Vastaukset voidaan toimittaa sekä ruotsiksi että suomeksi.

Oxelösundin kunnan on saatava lausunnot viimeistään 31. maaliskuuta 2023. Vastaukset on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen registrator@oxelsound.se tai osoitteessa www.oxelosund.se olevalla lomakkeella 15. helmikuuta ja 31. maaliskuuta 2023 välisenä aikana.

Kysymyksiä voi esittää Annelie Ljungwaldille puh. 0155-381 14.

Lausuntopyyntö, "Suunnitelma kansallisten vähemmistöjen ja suomen kielen hallintoalueen kanssa tehtävästä työstä Oxelösundin kunnassa"

Lausuntojen esittämismahdollisuus koskee Oxelösundin kunnan asukkaita.

Vinkkejä lausuntojen esittämiseen:

Tee selväksi, oletko samaa mieltä ehdotuksista, vastustatko niitä vai jos et ota niihin kantaa. Älä toista nykyisiä ehdotuksia, sillä se voi vaikeuttaa omien ehdotuksiesi tunnistamista.

Lausuntoja esittävän henkilön yhteystiedot
 • Aloita tiivistelmällä
  On hyödyllistä, jos vastauksessa on lyhyt yhteenveto. Usein on hyödyllistä esittää lyhyesti ne ehdotuksiin liittyvät näkemykset, joita lausunnonantaja(t) haluaa (haluavat) korostaa.3. Noudata ehdotuksen jäsentelyä
  Vastausten johdonmukainen jäsentely auttaa tunnistamaan, mihin ehdotuksen osiin näkemykset liittyvät.

 • Tee kannanotot selviksi
  Lausunnonantajien olisi tehtävä selväksi, hyväksyvätkö ne ehdotukset, vastustavatko ne niitä vai eivätkö ne ota niihin kantaa. Kaikkien, joilla on epäilyksiä, on sanottava ne selvästi eikä ilmaista epäröintiä vaikeiden sanamuotojen kautta. Pyydämme, että vastauksessa ei toisteta tutkimuksen ehdotuksia, koska se voi vaikeuttaa lausunnon antajien kantojen ja niiden perustelujen tunnistamista.
 • Noudata ehdotuksen jäsentelyä
  Vastausten johdonmukainen jäsentely auttaa tunnistamaan, mihin ehdotuksen osiin näkemykset liittyvät.

Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskeva laki tuli voimaan 1. tammikuuta 2010. Muutamaa vuotta myöhemmin lain noudattamatta jättäminen oli niin ilmeistä, että käynnistettiin tutkimus siitä, miten lakia voitaisiin tiukentaa. Vähemmistölain muutokset tulivat voimaan 1. tammikuuta 2019. Lain tavoitteena on suojella kansallisia vähemmistöjä, vahvistaa niiden vaikutusmahdollisuuksia ja tukea historiallisia vähemmistökieliä, jotta ne säilyisivät elossa.

Lain mukaan kuntien on hyväksyttävä vähemmistöpoliittisen työnsä tavoitteet tai suuntaviivat. Lain valmistelutyön mukaan tämä velvoite voi lisätä tietoisuutta vähemmistöpolitiikasta ja antaa kaikille kunnille selkeän viestin siitä, että lainsäädännön mukainen perussuoja koskee niitä. Laajennettua suojaa sovelletaan kunnissa, jotka ovat liittyneet suomen kielen, saamen kielen tai meänkielen hallintoalueeseen.

Oxelösundin kunta on kunnanvaltuuston päätöksellä 2013-12-18, § 127, tehnyt päätöksen hakea hallitukselta kunnan liittämistä suomen kielen hallintoalueeseen. Tämän päätöksen myötä tulee velvollisuus täyttää vähemmistölain vaatimukset. Hakemus hyväksyttiin, ja Oxelösundin kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen 1. helmikuuta 2015. Lain noudattamiseksi on hyväksytty toimintasuunnitelma suomen kielen hallintoaluetta varten vuosittain vuosina 2015-2018 ja kaikkia kansallisia vähemmistöjä varten vuosina 2019-2021 (jatkettu vuoteen 2022). Päätökset tekee konserninjohto. Toimintasuunnitelman lisäksi kunnanhallituksen tavoiteasiakirjaan on kirjattu tavoite "Oxelösundin kunta työskentelee ruotsinsuomalaisten ja muiden kansallisten vähemmistöjen oikeuksien toteuttamiseksi".

Kansallisia vähemmistöjä koskevan toimintasuunnitelman 2019-2021 tavoitteiden saavuttaminen oli suhteellisen heikkoa, ja siksi päätettiin palkata PwC tekemään selvitys siitä, täyttääkö kunta vähemmistölain vaatimukset ja miten työtä voidaan parantaa. Tutkintaan kuului myös tilanneanalyysi. Tutkinta jatkui syksyn aikana, ja raportti valmistui joulukuussa 2021. PwC suosittelee, että Oxelösundin kunta laatii tälle alalle yleisen toimintapoliittisen asiakirjan, josta päätetään poliittisesti ja jolla varmistetaan, että kukin lautakunta laatii omat ohjeensa/rutiininsa oman operatiivisen vastuualueensa puitteissa.

Tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi PwC ehdottaa, että kunta ottaa käyttöön järjestelmän, jolla seurataan lautakuntien työtä ja varmistetaan vuosittainen raportointi kunnanvaltuustolle.

Kaupunginvaltuusto päätti 11.5.2022, Dnr.KS2022.43, antaa kaupunginhallituksen tehtäväksi valmistella ehdotuksia konsernitasoisiksi tavoitteiksi ja suuntaviivoiksi kansallisten vähemmistöjen kanssa tehtävää työtä varten, jotka voidaan sisällyttää vuosien 2024-26 tavoitteisiin ja talousarvioon.

Tutkija Johanna Parikka Altenstedt on saanut syksyn 2022 aikana tehtäväkseen laatia ehdotuksen "Suunnitelma kansallisten vähemmistöjen ja suomen kielen hallintoalueen kanssa tehtävästä työstä Oxelösundin kunnassa". Työ on suoritettu vuoropuhelussa asianomaisen vähemmistön, poliitikkojen ja henkilöstön kanssa.

Vuonna 2023 järjestetään kuuleminen ehdotusluonnoksesta. Ehdotus esitetään kuulemista varten 15. helmikuuta, ja kaikki voivat antaa siitä lausuntoja.

Maaliskuun 31. päivän jälkeen kaikki kommentit kootaan yhteen, ja ehdotukset lopulliseksi "Suunnitelmaksi kansallisten vähemmistöjen ja Suomen hallintoalueen kanssa tehtävästä työstä Oxelösundin kunnassa " esitellään ja niistä keskustellaan avoimessa kuulemistilaisuudessa 26. huhtikuuta Koordinatenissa klo 17.30-19.30.

Lopullinen ehdotus menee sitten kunnanhallituksen käsiteltäväksi 31. toukokuuta ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi 14. kesäkuuta 2023.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer