Föreningar

Föreningslivet i Oxelösunds kommun är både mångsidigt och brett. Genom att skapa goda förutsättningar för föreningar att verka, gör vi Oxelösund till en mer attraktiv ort. 

En överblick över kommunens föreningar finner du i föreningsregistret.  Stöd till föreningar sker bland annat genom att alla föreningar kan söka verksamhetsbidrag, anläggningsstöd, startbidrag, jubileumsbidrag och få hjälp med hur man startar en ny förening.

Vill din förening hjälpa till och aktivera och engagera våra unga i sommar? Sök extra bidrag senast 1 juni 2020.

Med anledning av coronaviruset har Oxelösunds kommun beslutat att ge bidragsberättigade föreningar verksamma i Oxelösunds kommun 100 000 kr extra medel att söka, för att kunna skapa aktiviteter under sommaren 2020 för barn och unga som bor och vistas i Oxelösund. Skapa gärna nya aktiviteter eller utveckla redan befintliga aktiviteter. Flerdagarsaktiviteter kommer att prioriteras. Alla aktiviteter måste följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Sista ansökningsdag är 1 juni 2020, men förhandsbesked kan ges löpande. Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar om vilka ansökningar som beviljas.

Du kan läsa kriterier för bidraget och hur din förening söker bidraget i denna fil.

 

Starta ny förening

Är du intresserad av att starta en ny förening? Läs i dokumentet "Starta en förening" i länkmenyn för att få veta hur du ska göra. Där finns också en lista över ord och begrepp som kan vara bra att kunna när du startar upp eller driver en förening.

Föreningsbidrag

Oxelösunds kommun arbetar för ett brett, varierat och aktivt föreningsliv. Föreningar i Oxelösund kan få följande stöd och bidrag från kommunen för sin verksamhet:

  • Ekonomiska bidrag: verksamhetsbidrag, anläggningsstöd, startbidrag och jubileumsbidrag
  • Tillgång till lokaler och anläggningar till subventionerat pris
  • Information om bidrag från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat

Kultur- och fritidsnämnden tar beslut om vilka som ska få bidrag. För att en förening ska få stöd, måste den leva upp till ett antal krav som kommunen ställer. Du hittar dessa riktlinjer i menyn till höger. 

Ansökan om verksamhetsbidrag, anläggningsstöd och jubileumsbidrag ska alltid lämnas in före 1 oktober för kommande verksamhetsår. Behöver ni hjälp med att söka bidrag eller har andra frågor, kontakta vår fritidssekreterare, du hittar kontaktuppgifter i menyn till höger.  

Via denna länk kan du ansöka om föreningsbidrag

Kontakt för sidan: Kommuncenter