Gata och park

Kommunen sköter bland annat allmänna vägar, gator, parkeringsytor, cykelbanor, parker, grönytor och lekplatser.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltning
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
trafik@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter