Nyanlända och integration

En del av det internationella ansvar som följer med medlemskapet i FN utgörs av att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande. Genom att ta emot flyktingar och andra nyanlända personer får Oxelösunds kommun bättre förutsättningar att möta framtida behov av arbetskraft och säkra befolkningstillväxten. Under 2016 ökade kommunens befolkning med 220 personer. Den främsta anledningen till befolkningsökningen var invandringen till Sverige.

Många aktörer är involverade i integrationsarbetet vid sidan av kommunen och ansvarsfördelningen varierar beroende på var i asyl-och etableringsprocessen individen befinner sig.

Under hösten 2015 antog kommunfullmäktige en integrationsplan som säger att Oxelösunds kommun ska främja integration inom områdena hälsa, bostad, arbete, utbildning, praktik, en väg in och mötesplats. Detta sker bland annat genom undervisning i Svenska För Invandrare (SFI), hälsoskola, arbetsplats integrerat lärande, samverkan med civilsamhället, språkpraktik och kommunservice på flera språk.

För dig som är nyanländ i Oxelösunds kommun finns länkar till andra myndigheter samt övrig samhällsinformation i högermarginalen.

Välkommen att kontakta kommunens flykting-och integrationssamordnare för mer information.

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter