Missbruk och beroende

Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer med beroende- och missbruksproblem får det stöd och den hjälp som de behöver.

Du som vill få information, råd, stöd eller hjälp i missbruksfrågor kan vända dig till oss.

Vi hjälper dig utifrån dina förutsättningar.

Här finns kommunens behandlingscenter där du kan få hjälp och stöd.

Du kan även vända dig till kommunens anhörigstöd om du är anhörig till någon med missbruksproblematik.

Är du utsatt för hot och våld, läs mer här om hur du kan få hjälp.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter