Hot och våld

Våld i nära relation
Är du utsatt för våld påverkar det hela din livssituation och innebär också att du är utsatt för brott. Barn som lever i familjer där våld förekommer är också brottsoffer som behöver särskilt stöd. 

Våld kan vara fysiskt och/eller psykiskt och är en handling som smärtar, skadar, skrämmer eller kränker och får en annan person att göra något mot sin vilja eller avstå från något man vill.

Våra socialsekreterare inom vuxenheten erbjuder stöd och hjälp till dig som är utsatt för våld.

Du kan även läsa mer om kommunens behandlingscenter som erbjuder behandlingsinsatser för vuxna, familjer med barn och ungdomar. 

Misstänker du att ett barn utsätts för hot och våld bör du genast anmäla detta till socialtjänsten

Kontakt
Är du utsatt för hot och våld? Ring Kommuncenter på 0155-380 00, vardagar mellan 08.00-17.00 och be att få bli kopplad till socialsekreterare på vuxenenheten så hjälper vi dig.

Efter kontorstid finns vår gemensamma socialjour, Södermanlands länsjour, tillgänglig via 112. Länsjouren har hand om akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag. Kvällar och helger prioriteras barnärenden och våld i nära relation.

Vid akuta situationer, ring alltid 112.

Kvinnojouren 
Frivilligorganisationen kvinnojouren Mira tar emot våldsutsatta kvinnor som vill ha råd, stöd eller skydd. Du når Mira på 0155-21 17 11 eller kontakt@remove-this.kvinnojourenmira.remove-this.se

Kontakt

Oxelösunds kommun
Social- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-380 00
Kommuncenter är bemannat måndag-fredag kl. 08.00-17.00

Be att få bli kopplad till en socialsekreterare.

Kontakt för sidan: Kommuncenter