Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar

Kommunen och Region Sörmland har ett delat ansvar för hälso- och sjukvården.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

För att se till att den kommunala hälso- och sjukvården för äldre och för personer med funktionsnedsättning följer lagar och regler finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Uppdraget är bland annat att ta fram lokalt anpassade riktlinjer att arbeta efter, att följa upp hur riktlinjerna efterlevs, att utreda avvikelser och anmäla händelser eller risker enligt Lex Maria. 

Demenssamordnare

Demenssamordnaren arbetar med övergripande demensfrågor och är kommunens samordnare i kontakten med landstingets minnesmottagning och primärvård samt demensföreningen i demensfrågor. Demenssamordnaren ger råd, stöd och handledning till personalen och är behjälplig i bedömningar/vårdplaneringar.

Hemsjukvård

Med hemsjukvård menas den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för och där insatser ges i ditt hem. Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand eller med hjälp av stöd kan du få hemsjukvård. Du kan även få hemsjukvård under en period efter en sjukhusvistelse men också om du behöver sjukvårdsinsatser i hemmet under en längre tid. Det är alltid en personal från hälso- och sjukvården som gör bedömningen. Är du inte inskriven i hemsjukvården måste du alltid kontakta din vårdcentral.

Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt och där arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Du kan få enstaka hembesök även om du inte är inskriven i hemsjukvården. Dessa hembesök sker på uppdrag från vårdcentral, sjukvårdsupplysningen (1177) eller sjukhus och kan till exempel handla om provtagning.

Om du är på tillfälligt besök i Oxelösund kan du få hemsjukvård under din vistelse.

Hälso- och sjukvård i särskilt boende

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i särskilt boende. 
Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster finns under kontorstid.

Läkarvård

Kommunen har inga egna läkare. Det är Region Sörmland som ansvarar för läkarvård inom hemsjukvården och särskilt boende.

Om du inte är nöjd med vården - framför dina synpunkter

Om du inte är nöjd med den behandling, vård, omsorg eller bemötande som du eller din närstående får har du alltid möjlighet att framföra dina synpunkter. I första hand bör du prata med personalen och/eller ansvarig chef.

På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter digitalt: Säg vad du tycker.

Om det inte känns bra kan du vända dig till Patientnämnden.

Mer information finns på 1177.se

Patientförsäkring vid vårdskada

Om du drabbats av en skada som uppkommit som följd av hälso- och sjukvårdsverksamhet kan du ha rätt till ersättning. Kommunen har en patientförsäkring hos Protector Försäkring tel 08-41 06 37 00. Du anmäler själv till försäkringsbolaget. Behöver du hjälp att anmäla- vänd dig till personal/ansvarig chef.

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Äldreomsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Sjuksköterska hemsjukvård
Telefon 0155-387 40 (telefonsvarare)

Ingela Mindemark
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon 0155-384 70

Titti Kendall
Förvaltningschef äldreomsorg
Telefon 0155-380 79

Kontakt för sidan: Kommuncenter