God man och förvaltare

Gode män och förvaltare ska hjälpa personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, så att de inte drabbas av rättsförluster. Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning eller dålig hälsa inte kan sköta sin ekonomi, bevaka sin juridiska rätt eller annat i vardagen - kan han eller hon ha rätt till en god man eller förvaltare.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över alla gode män och förvaltare och kontrollerar hur de sköter sina uppdrag. Överförmyndarnämnden förordnar även gode män till ensamkommande barn.

Oxelösunds och Nyköpings kommuner samverkar i en gemensam Överförmyndarnämnd med kansli i Nyköping.

Mer information om gode män, förvaltare och överförmyndarnämnden samt kontaktuppgifter hittar du här till höger.

Kontakt

Oxelösunds och Nyköpings kommun
Överförmyndarkontoret

Besöksadress
Stadshuset, våning 2
Nyköping

Telefon 0155-24 87 00
Fax: 0155-26 78 08
overformyndaren@remove-this.nykoping.remove-this.se

Tider

Telefontid
Måndag–fredag 10-12

Besökstid
Besökstid bokas efter överenskommelse

Kontakt för sidan: Kommuncenter