Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel är i grunden en enkel och kort ceremoni men ni kan själva vara med och bestämma hur den ska utformas. Kanske vill ni att en anhörig läser en dikt eller att ett musikstycke ska spelas under ceremonin. Prata med er vigselförrättare för att få vigseln som ni vill ha den.

Ni bokar vigseln minst två veckor innan men om ni har önskemål om någon särskild vigselförrättare kan det vara lämpligt att boka tidigare. Under sommaren har vi en handläggningstid upp till fyra veckor för vigslar.

Våra vigselförrättare är:

Mayvor Lundberg, Göran Bernhardsson, Torbritt Bökman, Sören Carlsson, Catharina Fredriksson, Benita Vikström samt Sara Littorin.

Innan vigseln ska ni beställa hindersprövning från Skatteverket, se länk till höger. Finns det inga hinder att ingå äktenskap får ni blanketterna Intyg hindersprövning och Intyg vigsel. Dessa lämnas eller skickas in till Oxelösunds kommun, borgerlig vigsel, 613 81 Oxelösund senast en vecka innan vigseln.
Lämna även namn och adress på två vittnen som måste vara myndiga. Under kontorstid finns möjlighet att få kommunala vittnen.

Borgerlig vigsel kostar inget men en vigselförrättare har rätt att ta ut reseersättning om vigseln sker på annan plats än Kommunhuset eller Gallerierna på Koordinaten.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Koordinaten
Järntorget 7

Telefon: 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter