Misstanke om barn som far illa

Misstänker du att ett barn far illa och behöver hjälp?
Om du misstänker att ett barn är far illa eller är utsatt för ett brott ska du direkt kontakta socialtjänsten genom en orosanmälan. I samband med anmälan kan du som privatperson utan anmälningsplikt begära att få vara anonym. Anmälan görs antingen per telefon eller brev, skicka ej orosanmälan via mail.

Här hittar du mer information om hur du fyller i en orosanmälan, och en enkel blankettmall du kan använda: https://orosanmalan.se/blankett/

All personal arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Anmälningsplikt
Du som arbetar med barn har anmälningsplikt. Även du som privatperson bör anmäla till socialtjänsten om du känner till något barn som behandlas på ett sådant sätt att det behöver stöd eller skydd.

Barnahus
När en anmälan om att ett barn/ungdom misstänks vara utsatt för ett vålds- eller sexualbrott kommer in till socialtjänsten eller polisen ska samordnaren på Barnahus kontaktas.

Barnahus Nyköping är knutpunkten för samverkan mellan socialtjänsten i Nyköping, Oxelösund, Gnesta, Trosa, Katrineholm, Flen och Vingåker, Polismyndigheten, Landstingets Barn- och Ungdomspsykiatri (BUP) och Barn- och ungdomskliniken samt Åklagarkammaren. 
Länk till Barnahus Nyköping

Kontakt

Oxelösunds kommun
Social- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
Fax: 0155-381 03  

Kontakt för sidan: Kommuncenter