Dödsfall och begravning

Det går aldrig att riktigt förbereda sig på att någon som står en nära dör. Sorg kan visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. Vi reagerar olika och agerar därefter - rationellt eller irrationellt. Plötsligt står vi inför val och frågor vi kanske aldrig tidigare funderat så mycket över.

Läs mer om dödsfall och sorg på 1177.se

Bouppteckning och dödsboanmälan

När en person dör ska en bouppteckning upprättas. Om den dödes tillgångar är små kan det räcka med en dödsboanmälan.

När någon har avlidit ska du/ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den ev. efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Begravningsbyråer och de flesta banker kan hjälpa till med en bouppteckning. 

Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet.

En bouppteckning ska alltid upprättas om

 • Det finns testamente eller äktenskapsförord
 • Det finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet
 • Värderingar av tillgångarna är komplicerade eller att det råder tveksamheter

Dödsboanmälan

En dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning om dödsboet saknar tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och liknande. En dödsboanmälan kan bara upprättas av socialtjänsten. Du behöver då ta kontakt med handläggare som prövar om det går att göra en dödsboanmälan. 

Viktigt att tänka på vid en dödsboanmälan

 • Stoppa eventuella autogiron
 • Betala inga fakturor innan dödsboanmälan är klar
 • Observera att de flesta fullmakter upphör att gälla vid dödsfallet

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan kommunen hjälpa dig med ekonomiskt bistånd till begravningen. Du kan söka ekonomiskt bistånd till begravningskostnad och gravsten genom att fylla i blanketten som du hittar här

Begravning

Svenska kyrkan är ansvarig för begravningar i Sverige och är skyldig att se till att även de som inte är med i ett kristet samfund får en begravningsplats och till viss del en begravning. Alla har rätt till en borgerlig begravning. Begravningsavgiften bekostas av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skattsedeln.

Utan kostnad för dödsboet har alla rätt till:

 • Gravplats på allmän kyrkogård i 25 år
 • Gravsättning
 • Lokal för förvaring och visning av stoftet, så kallad bisättningslokal
 • Transporter av kistan från den anvisade lokalen för förvaring av stoftet till begravningsceremoni, krematorium och begravningsplats
 • Kremering
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
 • Skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning kan hållas i princip var som helst. Det finns inga regler som styr hur platsen/lokalen för ceremonin ska se ut. Möjlighet finns att anordna begravningsceremoni. I Oxelösund används Frösängskapellet till borgerlig begravning för max 70 personer.

En borgerlig begravningsceremoni kan utformas som man vill. Enda kravet är att ceremonin måste utföras på ett respektfullt och värdigt sätt. Ceremonin leds inte av en präst, utan av en borgerlig officiant. Vem som helst kan vara borgerlig officiant, någon ur familjen, en nära vän eller en utbildad officiant. Önskar du en utbildad officiant, vänd dig till din begravningsbyrå.  

Begravningsplats 

Även vid en borgerlig begravning kan man begravas på kyrkogården i Oxelösund. Frågor när det gäller begravningsplatser besvaras av Svenska kyrkans kyrkogårdsförvaltning. Om du önskar gravsättning eller spridande av aska utanför allmän begravningsplats ska du söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Begravningsombud

Har du synpunkter på Svenska kyrkans hantering av begravningsverksamheten, kontakta begravningsombud Bengt Persson på telefon 072-736 38 33.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Social- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Carina Ceder
Telefon 0155-384 33

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter