Äldreomsorg

Oxelösunds kommun erbjuder ett brett utbud av insatser för äldre.

I menyn till vänster hittar du information om våra verksamheter inom äldreomsorgen. 

Här finns även information om annat stöd och hjälp för dig som äldre i Oxelösunds kommun:

Äldreboende och andra särskilda boenden
Färdtjänst
Hjälp i hemmet
Rehabilitering och hjälpmedel
Bostadsanpassning
Anhörigstöd

Du kan till exempel få anhörigstöd, färdtjänst, trygghetslarm, hemtjänst, matdistribution, dagverksamhet eller särskilt boende. Särskilt boende är det samlade namnet för äldreboende och demensboende. Vi erbjuder även korttidsvistelse och växelvård. 

Om du vill ansöka om insats eller känner oro för en anhörig eller granne så är du välkommen att kontakta våra biståndshandläggare via Kommuncenter.

Kontakt för sidan: Kommuncenter