Oxelösund ska vara en bra kommun att vara företagare i

Tillsammans med näringslivet arbetar vi hårt med att Oxelösund ska vara en riktigt bra kommun att vara företagare i. Vi har tagit fram ett näringslivsprogram som fokuserar på de områden som Svenskt Näringsliv och regionens företag anser viktiga för företagsklimatet.

Vi arbetar ständigt för

  • förbättrad service till våra företag
  • förbättrad service och information kring kommunens upphandlingar
  • skapa mötesplatser för löpande dialog mellan företag, politiker och kommunens tjänstemän
  • stimulans till ökat entreprenörskap och nyföretagande
     

Det är inte alltid lätt att veta vart man som företagare ska vända sig med sin fråga, som ofta kan beröra flera olika avdelningar inom kommunen. Oavsett vilket hjälper vi dig att samla alla berörda tjänstemän vid en och samma tidpunkt för att hjälpa dig med ditt ärende så snabbt och effektivt som möjligt.

Kontakta
Hans Rainer
Näringslivsansvarig
Mobil: 070-574 2506
E-post: hans@remove-this.nykopingsregionen.remove-this.se

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 18

Telefon 0155-380 00 Kommuncenter
registrator@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Hans Rainer
Näringslivsansvarig
Telefon 070-574 25 06
Hans Rainer

Kontakt för sidan: Kommuncenter