Planer och styrdokument

Under denna rubrik kan du läsa om Oxelösunds kommuns översiktsplan och arbete med pågående detaljplaner.

Dessutom hittar du här de styrdokument som gäller för Oxelösunds kommun som till exempel reglementen och Vision 2025.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
Kommun

Kontakt för sidan: Kommuncenter