För dig som är förtroendevald

Hantering av läsplattor

Till höger hittar du vår användarmanual för läsplattorna, där kan du hitta beskrivningar och manualer för:

  • Komma igång med läsplattan
  • Accesspunkter och andra uppkopplingsfrågor
  • Hämta hem kallelsen
  • Använda dokumentläsaren
  • Lägga till e-post

För support är du välkommen att kontakta kansliet på vardagar under arbetstid. Kansliet ger ej support till privata appar eller andra funktioner som ej har med ditt uppdrag som förtroendevald att göra. 

Förlorad arbetsförtjänst

Om du arbetar och vill begära ersättning för din förlorade arbetsinkomst använder du blanketten Intyg för förlorad arbetsinkomst.

Du behöver bara fylla i den under följande förutsättningar:

  • Det är första gången du begär förlorad arbetsinkomst
  • Vid byte av arbete
  • Vid förändrad lön

Tänk på att den senaste inskickade blanketten är underlag för utbetalning av förlorad arbetsinkomst, ansvaret för att senaste förändring är inskickad ligger på dig som förtroendevald.

Vid kurstillfällen och beredningar med mera, som är utöver nämnd och styrelsesammanträden finns blanketten Begäran om förlorad arbetsinkomst för annat än sammanträde

Förtroendemannaregister

I förtroendemannaregistret finns uppgifter på samtliga politiker och nämnder/ styrelser.

Minimikravet på vad som visas på hemsidan är ditt namn och partiförteckning. För övriga uppgifter behövs ett medgivande som kansliet begär in vid ditt tillträdande som ledamot/ ersättare.

Det är viktigt att vid ändring av adress, e-post och telefonnummer att du som förtroendevald kontaktar kansliet med dina nya uppgifter, så att vi kan nå dig. 

Utbildning

Nu finns ett utbildningsmaterial för nya förtroendevalda som påbörjar sitt uppdrag under pågående mandatperiod. Ta kontakt med kansliet för att boka in ett utbildningstillfälle. Utbildningen kan ges enskilt eller i grupp.


Trygg politiker

Kommunfullmäktige har fastställt en plan för hur Oxelösunds kommun och de lokala politiska partierna ska arbeta för att förebygga och hantera våld, hot och trakasserier riktade mot kommunens förtroendevalda.

Syftet med planen är att, så långt det är möjligt, skapa en trygg och säker arbetssituation för kommunens förtroendevalda när de utför sina offentliga förtroendeuppdrag.

Planen i sin helhet hittar du till höger på denna sida.

 

 

Utbildningen Trygg politiker

Den webbaserade utbildningen Trygg politiker är tillgänglig för samtliga förtroendevalda. Utbildningen kan användas förebyggande inför val och andra politiska aktiviteter.

Den används också som en grundutbildning för nya förtroendevalda, som tillkommer under mandatperioden samt som repetition av tidigare kunskaper.

En länk till utbildningen hittar du till höger på denna sida.

 

Utbildning av förtroendevalda 2019

I samband med ny mandatperiod anordnar Oxelösunds kommun en säkerhetsutbildning för samtliga förtroendevalda.

Utbildningen omfattar en föreläsning om hot, våld och trakasserier. Utbildningen innehåller också information om kommunens och de politiska partiernas gemensamma rutiner för stöd till förtroendevalda.

Inbjudan till utbildningen skickas ut under våren 2019.

Som stöd för den förtroendevalda att själv förutse och hantera olika hot- eller våldssituationer har ett vägledningsmaterial utarbetats.

Länkar till materialet finns till höger på denna sida.

Rutin för hantering av hot- och våldssituationer eller trakasserier

I planen för hantering av hot-, och våldssituationer samt trakasserier beskrivs hur en situation ska hanteras när en förtroendevald har blivit utsatt för hot, våld eller trakasserier.

Hanteringen, med ansvarsfördelning mellan berört politiskt parti och kommunens tjänstemannaorganisation, finns sammanfattat i en särskild rutin.

En länk till rutinen finns till höger på denna sida.

Kontaktlista

I sidans högermarginal hittar du de aktuella kontaktuppgifter som används vid hantering av hot-, och våldssituationer samt trakasserier. Listan uppdateras löpande.

Incident- och händelsedokumentation

Alla händelser som innefattar hot, våld eller trakasserier riktade mot förtroendevalda ska dokumenteras.

Dokumentation görs av berört partis säkerhetsansvarig enskilt (tillämpliga delar) eller i samråd/samverkan med kommunens säkerhetsstrateg.

En mall för incident- och händelsedokumentation finns till höger på denna sida.

Kontakt för sidan: Kommuncenter