Beslut, insyn och rättssäkerhet

Kommunala beslut kan fattas av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, nämnd, förtroendevalda eller av tjänsteman.

Vem eller vilka som fattar vilka beslut i Oxelösunds kommun beror på den aktuella frågan eller ärendet.

Du har rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter som finns hos kommunen tack vare offentlighetsprincipen.

Undantag är det som är sekretessbelagt och arbetsmaterial.

Om du inte är nöjd med ett beslut som tagits av kommunen kan du överklaga det.

Vill du veta mer se flikarna i vänsterspalten. 

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter