Vatten och avlopp

Vid frågor om enskilda avloppsanläggningar och vattentäkter kontaktas Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Övriga frågor kring vatten och avlopp i Oxelösund besvaras av Oxelö Energi AB.

Hantering av avfall från mulltoalett och förbränningstoalett

Har du mulltoalett eller förbränningstoalett? Här kan du läsa mer hur du hanterar avfallet.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter