Natur

Oxelösund karaktäriseras av stora kontraster. Dels tung industri och dels en fantastisk skärgårdsnatur. För dig som är intresserad av att vistas i skärgården har du unika möjligheter i Oxelösund.


Information om jätteloka i Oxelösund

Jättelokan hör till umbellaternas familj, dit även hundkäx, dill, palsternacka, kirskål och många andra välkända växter hör. Jättelokan kommer från trakterna kring Kaukasus och har kommit in i vårt land som prydnadsväxt. De jättelokor vi ser idag har förvildats från trädgårdar. Om den inte bekämpas sprider den sig och kväver annan vegetation. Den räknas som invasiv och har en växtsaft som tillsammans med solljus kan ge utslag och allvarliga brännskador hos människor och andra djur. Läs mer här.


Slåtterängar

Oxelösund bedriver ett flerårigt projekt som går ut på att försöka omvandla en 0,7 ha stor gräsmatta vid Ramdalen mot en blommande äng istället. På så sätt gör Oxelösunds kommun en betydelsefull insats för djur och växter samtidigt som ängen är vacker att titta på.

På gräsytan har tretton olika arter (drygt 800 plantor) ängsblommor planterats och gräsytan har skötts som en äng med årlig slåtter av häst under sensommaren efter det att ängsblommorna hunnit fröa av sig. 

Under 2018 och 2019 planerar Oxelösunds kommun att harva och plöja gräsytan samt så in vallbaljväxter och fler ängsblommor.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförande av detta projekt. 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter