Markanvisningar

Den här informationen riktar sig till intressenter inom bygg- och fastighetssektorn.

En markanvisning ger enligt lag en intressent rätt att, under en begränsad tid och på vissa givna villkor, ensam få förhandla med kommunen om att förvärva kommunal mark för bostadsbebyggelse inom ett visst markområde.

Markanvisningen fullföljs senare, om givna villkor uppfylls, genom marköverlåtelse. I överlåtelseavtalet ställer kommunen krav på att byggnation ska utföras inom en viss tid. Om byggnation inte utförs enligt marköverlåtelseavtalet går köpet tillbaka.

Enligt svensk lag är kommunerna skyldiga att ta fram riktlinjer för kommunala markanvisningar. Om du som intressent vill veta mer om hur Oxelösunds kommun arbetar med markanvisningar så hittar du våra riktlinjer under Mer information. Anmäl gärna ditt intresse, så får du information om hur vi går vidare i arbetet med våra markanvisningar.

Markanvisning Stenvikshöjden avgjord

25 september antog Kommunstyrelsen i Oxelösund förslaget om vilka aktörer som är vinnare av markanvisningen för den planerade bostadsbyggnationen vid Stenvikshöjden. Projektet är indelat i tre områden. HSB i samarbete med NCC och Anebyhusgruppen har utsetts till vinnande exploatörer.

Områdena är följande:

Projektområde A, hamnplanen – HSB/NCC

Projektområde B, mot Örnvägen – HSB/NCC

Projektområde C, Stenvikshöjden – Anebyhusgruppen

(Klicka på bilden för att se den förstorad)

Det har varit ett mycket stort intresse för markanvisningen Stenvikshöjden. När anmälningstiden gick ut 30 april 2019 hade 15 exploatörer anmält sitt intresse av att utveckla området. Under våren och sommaren har det pågått dialog med dessa, och utifrån formella bedömningspunkter har de vinnande aktörerna utsetts.

Detaljplanen omfattar hyresrätter, bostadsrätter och äganderätt i form av bland annat radhus.

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Mark och exploatering

E-postadress mex@remove-this.oxelosund.remove-this.se 


Maria Malmberg
Mark- och exploateringsstrateg
Telefon 0155 385 87

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg
Telefon 0155 381 09

Kontakt för sidan: Kommuncenter