Cisterner

Oljeutsläpp kan döda djur och växter samt skada grundvatten och vattentäkter för åratal framöver. Det är du som ägare av en cistern, som är ansvarig för lagring och hantering av olja och andra brandfarliga vätskor. Du måste känna till vilka bestämmelser som gäller på området. Om en olyckshändelse skulle ske och det visar sig att du inte följt reglerna, kan det uppstå problem med ersättning från försäkringsbolaget.

Installation av ny cistern

När du ska installera en cistern ska Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informeras skriftligt, minst 4 veckor innan du börjar använda anläggningen.

Informationsplikten gäller:

  • Cistern i mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1 m³.
  • Cistern ovan mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1 m³

Blanketten för detta finns i spalten till höger.

Återkommande kontroll av din cistern

Förenklat gäller:

  • Cisterner på minst 1 m³ ska kontrolleras vart 12:e år (gäller K-cisterner samt S-cistern med inre korrosionsskydd och utvändig målning).
  • Cisterner som inte uppfyller kravet på korrosionsbeständighet ska dock kontrolleras vart 6:e år (gäller övriga S-cisterner).
  • Rörledningar med diameter större än DN 50 ska kontrolleras antingen vart 12:e år (korrosionsbeständiga) eller vart 6:e år (S-ledningar).

Kopia av kontrollrapporten från den återkommande kontrollen ska skickas in till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

För den återkommande kontroll av cisternen ska ett kontrollföretag anlitas som är ackrediterat av SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Vilka som får utföra de olika typerna av kontroll av cisterner kan du få veta av SWEDAC.

Cistern som tas ur bruk

När en cistern tas ur bruk ska den tömmas, rengöras och tas bort. Kom ihåg att anmäla detta till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälningsblankett för detta finns i spalten till höger.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter