Brandskydd

Kommunen har det övergripande ansvaret för att det sker brandskyddskontroll och sotning i brandförebyggande syfte. Fastighetsägaren har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd.

Sörmlandskustens räddningstjänst arbetar med säkerhets- och trygghetsarbete i de fyra kommunerna Oxelösund, Nyköping, Trosa och Gnesta.

Vid frågor om brandskydd kontaktas i första hand Sörmlandskustens räddningstjänst på telefon 0155-24 75 10.

Mer information om Sörmlandskustens räddningstjänst.

Eldning

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser är förbjuden under tiden 1 maj - 30 september. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter och endast om det kan ske utan att väsentlig olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår.

Kontakta alltid Sörmlandskustens räddningstjänst om du är osäker på om det är lämpligt att elda eller ej.

Fyrverkerier

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte användas inom områden med detaljplan utan tillstånd av polismyndigheten. Tillstånd av polisen behövs dock inte för användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor under följande tider:

  • från 12.00 nyårsafton (31/12) till 02.00 på nyårsdagen (1/1)
  • från 12.00 påskafton till 02.00 på påskdagen
  • från 12.00 valborgsmässoafton (30/4) till 02.00 1 maj

Råd för säkrare fyrverkeri

Kontakt

Akut? Ring 112

Sörmlandskustens räddningstjänst

Besöksadress
Jägarhållet 1
611 39 Nyköping

Postadress
Nyköpings kommun
Sörmlandskustens räddningstjänst
611 83 Nyköping

Telefon 0155-24 75 10
raddningstjansten@remove-this.nykoping.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter