Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Telefon 0155-383 35

Kontakt för sidan: Kommuncenter