Vår förskoleverksamhet

De kommunala förskolorna i Oxelösund arbetar tillsammans för en likvärdig förskola:

”På Oxelösunds förskolor möts du av barn som har framtidstro, barn som vågar vara sig själva och tycker att olika är bra. Barnen har tillit till sin egen förmåga och känner sig betydelsefulla och sedda. Medvetna pedagoger skapar förutsättningar för lärande genom nyfikenhet, kreativitet och upplevelser.” 

Under utbildningsåret 2019-2020 kommer förskolorna i Oxelösund fokusera på följande mål ur LPfö 18:

Lek
Kommunikation och skapande
Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

E-tjänst förskola

E-tjänst förskola
I e-tjänsten loggar du in med ditt bankid.
Här registrerar du  

  • om du tackar ja/nej till erbjuden plats
  • ditt barns schema
  • grund för placering 
  • kontaktuppgifter
  • inkomstuppgift 
  • uppsägning av plats

Vid ansökan krävs ingen inloggning.

Kontakt för sidan: Kommuncenter