Loggan för Oxelösunds kommun

Vattentjänstplan

Oxelösunds kommun har tagit fram ett förslag till Vattentjänstplan. Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan.

Planen ska innehålla kommunens långsiktiga planering för hur allmänna vattentjänster ska tillgodoses.Vattentjänst är ett samlingsbegrepp för dricks-, spill- och dagvatten. Planen ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behövs för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av bland annat skyfall. Vattentjänstplanen sträcker sig över 12 år och är en del av kommunens VA-plan.

Vattentjänstplan för Oxelösunds kommun 2023-2035 är nu ute på granskning. Du kan läsa förslaget till här nedan. Har du synpunkter på planen vill vi ha dessa senast 20 oktober 2023. Synpunkter vill vi ha skriftligen till oxeloenergi@oxelosund.se

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se