Oxelösunds logga

Vivesta 1:15 med flera

Granne med Vivestabadet görs detaljplanen om för att ge fler möjlighet att bo vid havet.

Orienteringskarta med planområdet markerad med röd cirkel

I anslutning till gamla Vivesta Strandcafé pågår detaljplanering för bostäder med gemensam brygga. Vivesta Udde AB äger marken och bekostar detaljplanen.


Planförslaget

Inget planförslag än.

Vad händer nu?

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked 2020-01-22. Arbete med att ta fram ett planförslag pågår. Nämnden beslutade 2020-11-15 om återremittering av ett förslag till samrådshandlingar. Därför fortsätter nu arbetet med framtagande av samrådshandlingar.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer