Oxelösunds logga

Vivesta 1:15 med flera

Granne med Vivestabadet görs detaljplanen om för att ge fler möjlighet att bo vid havet.

Orienteringskarta med planområdet markerad med röd cirkel

I anslutning till Vivestabadet pågår detaljplanering för bostäder. Vivesta Udde AB äger marken och bekostar detaljplanen. Planområdet utgörs av gräsmattan mot husvagnsuppställningen samt den kulle som ligger sydväst om Vivestabadet.


Planförslaget

Detaljplanen möjliggör för 7 nya villatomter i anslutning till Vivestabadet, mellan badet och husvagnsuppställningen. Platsen används idag delvis som parkering av besökande till badet. Denna möjlighet försvinner men möjligheterna att parkera utökas istället på kommunens mark i området.

De nya tomterna föreslås få bebyggas med liknande hus avseende skala och form som övrig bebyggelse i området. Det innebär att huvudbyggnad får vara 130 kvadratmeter och komplementbyggnad 50 kvadratmeter. Huvudbyggnad får vara 6 meter hög upp till takets nock.

De nya tomterna föreslås angöras dels från befintlig väg, dels från en ny väg runt området. Även husvagnscampingen ska kunna använda denna väg för angöring till campingområdet.

Handlingarna finns tillgängliga i rutan Mer information på den här sidan, på biblioteket Koordinaten samt i kommunhusets foajé.

Vad händer nu?

2022-03-02 De synpunkter som kom in sammanställs i en samrådsredogörelse. Arbete med att revidera planförslaget utifrån inkomna synpunkter pågår.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände att förslaget ställs ut på samråd 2022-01-24. Samråd pågår till och med 2022-02-27. I samrådsbrevet kan du läsa om hur du lämnar synpunkter på förslaget.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer