Loggan för Oxelösunds kommun

Planprogram för Badhusviken

Omvandlingen av Båt & Motor-området inleds med en planprogram för att klarlägga förutsättningarna i hela området mellan Femöre kanal och Läget. Målet är att möjliggöra för nya bostäder i ett centralt men ändå kustnära läge.

Orienteringskarta med planormådet markerad med röd cirkel

Planprogrammet ger planeringsförutsättningarna för den efterföljande detaljplaneringen. Området har flera utmaningar, inte minst närheten till Hamnen och ett relativt lågt läge i förhållande till havet.

Planförslaget

Inget planförslag än.

Vad händer nu?

2024-03-19
Läs mer om medborgardialogen och det pågående arbetet på www.oxelosund.se/badhusviken Länk till annan webbplats.

2022-09-27
Arbete med utredningar av förorenad mark kopplat till tidigare verksamhet som bedrivits på platsen pågår.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se