Loggan för Oxelösunds kommun

Planprogram för Badhusviken

Omvandlingen av Båt & Motor-området inleds med en planprogram för att klarlägga förutsättningarna i hela området mellan Femöre kanal och Läget. Målet är att möjliggöra för nya bostäder i ett centralt men ändå kustnära läge.

Orienteringskarta med planormådet markerad med röd cirkel

Planprogrammet ger planeringsförutsättningarna för den efterföljande detaljplaneringen. Området har flera utmaningar, inte minst närheten till Hamnen och ett relativt lågt läge i förhållande till havet.

Medborgardialog

Nu finns möjligheten att skicka in inspel i det pågående arbetet med planprogrammet.
Formulär för att skicka in synpunkter finns på
oxelosund.se/badhusviken. Lämna in ditt tankar
och idéer senast 11 februari 2024.

Du välkomnas även att delta på ett öppet möte med kommunen om utvecklingen av Badhusviken. Datum och plats är Måndag 5 februari 2024 klockan 18:00 i Oxelöskolans matsal. Adress: Folkegatan 1

OBSERVERA!
Det stod tidigare fel plats och adress för mötet. Detta har nu fixats till.

Planförslaget

Inget planförslag än.

Vad händer nu?

2024-01-23
Nu finns möjligheten att skicka in inspel i det pågående arbetet med planprogrammet. Formulär för att skicka in synpunkter finns på oxelosund.se/badhusviken.

2022-09-27
Arbete med utredningar av förorenad mark kopplat till tidigare verksamhet som bedrivits på platsen pågår.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se