Peterslunds förskola

I Oxelösunds kommun är behovet av nya förskoleplatser stort. Nu planlägger vi för en ny förskola i Peterslund.

Orienteringskarta med planområdet markerad med röd cirkel

Den nya förskolan ska ligga nära Peterslundsskolan på Peterslundsängen. Här finns stora grönytor och en liten skogsdunge som delvis ska ingå i förskolans gård och ge barnen en stimulerande miljö.

Sedan tidigare finns beslut om förhandsbesked och bygglov för ny förskola på platsen.

Planförslaget

Ärendet är under handläggning. När ett planförslag är beslutat av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer det finnas på den här sidan.

Vad händer nu?

2022-02-21 - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade ge planbesked 2021-12-14.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer