Oxelösunds logga

Oxelö 7:40, padelhall

Detaljplanen för marken mellan Torggatan och järnvägsspåren ersätts för att medge även idrotts- och centrumverksamhet.

Orienteringskarta med planormådet markerad med röd cirkel

Inriktningen är att detaljplanen ska möjliggöra en något högre byggnadsvolym mot idag med möjlighet till större flexibilitet i vad markanvändningen. Idag får marken endast användas för handel och kontor. Den nya detaljplanen utformas för att medge byggandet av en padelhall med kringfunktioner. Platsen har flera utmaningar, framförallt genom närheten till järnväg med farligt godstransporter.

Planförslaget

Inget planförslag än.

Vad händer nu?

Arbete med samrådshandlingar pågår. Provtagning av marken sker i augusti. 

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer