Loggan för Oxelösunds kommun

Fokus 1 - Bostäder vid Järntorget

Fastighetsägaren och kommunen utreder förutsättningarna för en förtätning med fler bostäder nära affärer, kollektivtrafik och annan service vid Järntorget i Oxelösund. Detaljplanen skulle innebära en om- och påbyggnad av Ica-huset.

Orienteringskarta med planområdet markerad med röd cirkel

Byggnaden där Ica kvantum nu ligger byggdes 1962-1963 som stadens Domus-varuhus. 2006 öppnade Koordinaten på byggnadens övre plan med bibliotek, turistinformation, lokaler för kultur och ungdomsgård samlat på ett ställe huset. 2013 byggdes huset till med ytterligare butiksyta och ny entré på en del av Järntorget.

Syftet med detaljplanen är att studera vad som ska kunna rymmas i byggnaden i framtiden och även
pröva lämpligheten i en påbyggnad med minst 1
våning. Fler bostäder vid Järntorget är positivt för
handeln och bidrar till att torget befolkas även när
butikerna håller stängt.

Planförslaget

Inget planförslag än.

Vad händer nu?

2024-05-22 - Arbete med planhandlingar pågår. Samråd väntas ske hösten 2024.

2024-01-26 - Arbete pågår med Antikvarisk förundersökning av ICA-huset. Utredningen bidrar till att byggnadens kulturvärde kartläggs och bedöms redan tidigt i planarbetet.

2023-06-22 - En riskutredning har tagits fram, vilken ger grönt ljus för en utveckling med bostäder inom planområdet.

2022-04-28 - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat (§ 28) ge positivt planbesked för att påbörja framtagandet av en ny detaljplan för fastigheten Fokus 1.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se