Oxelösunds logga

Femöre 1:3 med flera

Ändring av detaljplan i Fiskehamnen för att ge möjlighet till tillfällig övernattning

Orienteringskarta med planområde markerat med röd cirkel

Detaljplanens syfte är att medge tillfällig övernattning även inom de västra delarna av Fiskehamnen i Östersviken. Den tillfälliga övernattning som idag bedrivs har inte stöd i nu gällande detaljplan från 2008. Verksamhetens tillfälliga bygglov kan inte förlängas mer.

Planförslaget

Planförslaget innebär i huvuddrag att:

  • Plankartan kompletteras med användningen O - tillfällig övernattning, inom användningsyta för
    V - Varv. På så sättt medges både användningen varv och tillfällig övernattning för fastigheterna Femöre 1:3 och 1:9.

Vad händer nu?

Detaljplanen var ute på samråd till och med 2020-08-18. Inkomna synpunkter används för att justera planförslaget innan det är dags för granskning.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer