Oxelösunds logga

Ändring Stenvikshöjden

Vid Ramdalshamnen planerar HSB nya lägenheter. För att att möjliggöra cykelförråd på gården har en mindre ändring av gällande detaljplan genomförts.

Orienteringskarta med planområdet markerad med röd cirkel

Ändringen innebär att prickmark, mark som inte får bebyggas, mellan de två husen vid Ramdalshamnen ersätts av korsmark, mark där man bara får bygga förråd och liknande.

Ändring görs på befintlig plankarta och det är bara ändringen som det ges möjlighet att lämna synpunkter på.

 

Planförslaget

I förslaget har prickmark ersatts av korsmark i ramdalshamnen mellan huskropparna och Stenviksvägen. Släppet mellan huskropparna ska även i fortsättningen lämnas obebyggt.

Efter samrådet har ytan för komplementbyggnader begränsats till totalt 60 respektive 40 kvadratmeter för de två områdena. Detta för att inte hela ytorna ska kunna bebyggas.

Vad händer nu?

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade om granskning 2020-11-16. Granskning pågår till och med 2020-12-11. Ändringen antogs av Miljö- och samhällsbyggnadsnämdnen 2021-01-20 och offentliggjordes 2021-01-29. Detaljplanen vann laga laga kraft 2021-02-20.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer