Oxelösunds logga

Prisman 1

Ändring av detaljplan för Prisman 1 för att möjliggöra ändring av fastighetens storlek

Orienteringskarta med planområdet markerad med röd cirkel

Fastigheten Prisman 1 ligger vid Järntorget och inrymmer bland annat First Hotel. Ändringen av detaljplanen krävs för att kommunen ska kunna sälja marken där uteserveringen ligger till ägaren av Prisman 1. Det görs genom att vi tar bort en gammal bestämmelse om hur stor fastigheten får vara.


Planförslaget

Förslaget innebär att gällande tomtindelningsbestämmelse för fastigheten Prisman 1 upphör att gälla.

Vad händer nu?

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tog beslut om samråd 2020-09-29. Samråd pågick till och med 2020-10-23. Upphävandet av tomtindelningen handlades med förenklat förfarande vilket innebär att den efter samrådet går direkt till antagande. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antog upphävandet 2020-11-16. Planen vann laga kraft 2020-12-12.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer